Uložení

Podíly pevného maziva musí mít možnost se umístit v kluzné štěrbině. K tomu dochází jednak otěrem a jednak uvolňováním částeček z lůžek s pevným mazivem v mikrometrickém rozsahu. Z toho vyplývá, že při použití našich kluzných prvků z bronzu s pevným mazivem není možné vytvořit uložení s nulovou vůlí.

Vodící pouzdra SANKYO - např. typ SOB se po vsazení do příslušného dílu zúží ve vnitřním průměru z tolerančního rozsahu F7 na toleranční rozsah H7. Předpokladem pro to je:
  • H7            (tolerance díry v tělese součásti)
  • odpovídající síla stěny tělesa součásti
  • dodržení optimální síly stěny pouzdra
Na základě zkušeností z nejrůznějších případů použití našich pouzder by měla být pro jednotlivé součásti kluzné dvojice přednostně použita následující toleranční pole:
  • h6            (pro nejvyšší přesnost u střižných nástrojů a při stavbě forem)
  • f7, e7       (pro vysokou přesnost ve všeobecném strojírenství)
  • d8, e8      (pro vysoké zatížení v těžkém strojírenství)
  • e8 + D9   (pro extrémní případy při stavbě zařízení / provozu pecí / off-shore oblasti)

Desky, úhlové lišty a podobné prvky z bronzu s pevným mazivem

U těchto konstrukčních prvků leží vůle mezi jednotlivými členy kluzné dvojice v závislosti na konkrétním případě použití a požadované přesnosti v rozsahu mezi 0,02 a 0,15 mm. Všeobecně jsou například vodící saně vyráběny tak, že z uložení vyplývá vůle 0,05 mm a v pravém úhlu pak 0,1 mm.

Protikus kluzné dvojice

Jako protikus kluzné dvojice přichází v úvahu nitridované nebo kalené ocele, případně ocelové součásti s tvrdě chromovaným povrchem ( HRC > 35 ). Pro zaručení optimálních kluzných vlastností by měl být rozdíl v tvrdosti mezi naším bronzem s pevným mazivem a protikusem kluzné dvojice cca. 100 HB. Hodnota drsnosti povrchu protikusu kluzné dvojice by měla ležet v rozmezí RZ = 3...6,3 μm (broušeno). Pokud od sebe vedení podobně jako u velkých lisovacích nástrojů během provozu nepřetržitě odjíždí, měl by být protikus kluzné dvojice opatřen dostatečně velkou náběžnou hranou.

Vodící pouzdra a náběžné kroužky
Vodící desky a ploché lišty