Montáž a údržba

Před vlastní montáží kluzných prvků je třeba stykové plochy tělesa formy očistit. Olejový film na povrchu díry pro pouzdro ulehčí jeho nalisování. Před montáží by měly být kluzné plochy opatřeny slabou vrstvou tuku, aby opotřebení během zabíhání bylo co nejmenší a aby se snadněji aktivovalo pevné mazivo. Přednostně by měly být použity tyto mazací tuky:

ELKALUB GLS 364

ELKALUB

120°C

pro potravinářský průmysl

ELKALUB GLS 595/N2

ELKALUB

300°C

pro potravinářský průmysl

ELKALUB GLS 993 H1

ELKALUB

150°C

pro potravinářský průmysl

GLEITMO 805

FUCHS

110°C

 

ALTEMP QNB 50

KLÜBER

150°C

 

Klüberalfa DH 3-350

KLÜBER

230°C

 

Klüberfood NH1 CH 2-150

KLÜBER

250°C

pro potravinářský a farmaceutický průmysl

Klübertemp GR AR 555

KLÜBER

250°C

 

PARALIQ P 68

KLÜBER

100°C

pro potravinářský a farmaceutický průmysl

Gadus S2 V100 2

SHELL

130°C

 

Gadus S3 V100 2

SHELL

160°C

 

Multi-purpose grease Nr.12511

PRESSOL

80°C

 

Použité mazací tuky nesmí obsahovat aditiva jako např. MoS2 a EP. Použití čistého MoS2 pro iniciační mazání kluzných prvků z bronzu s pevným mazivem je nevhodné, neboť by mohlo dojít ke změkčení nebo vymývání pevného maziva.

Prováděné práce se zpravidla omezují na kontrolu opotřebení (otěru kluzných ploch) v časovém rozpětí od 1/2 roku do 2 let, vždy podle doby provozu a zatížení. Po každé demontáži by mělo být provedeno jednorázové potření kluzných ploch mazacím tukem, přičemž kluzný film z pevného maziva, který při předchozím provozu ulpěl na kluzné ploše, není vhodné odstranit. Pravidelné mazání kluzných ploch není nezbytné, neboť při dodržení provozních podmínek pro kluzné prvky z bronzu s pevným mazivem nevyžadují tyto díly údržbu.